DOĞRU YOL PARTİSİ • KOCAELİ
 
  Anasayfa
  Doğru Yol Partisi
  => Genel Başkan
  => Genel İdare Kurulu Üyeleri
  => Tarihçemiz
  => Geçmişten Günümüze
  => Kıratın Hikayesi
  => Fotoğraflarla DP & AP Dönemi
  => Ar-Ge
  English
  İl Başkanı
  İl Kurucular Kurulu
  İl Yönetim Kurulu
  Büyük Kurultay Delegeleri
  İl Disiplin Kurulu
  İl Kadın Kolları
  İl Ziraat ve Çiftçiler Kolları
  Diğer Birimler ve Komisyonlar
  Teşkilat Rebheri
  İlçe Teşkilatları
  Seçilmiş Siyasilerimiz
  Faaliyetler ve Kongreler
  Üye Olun veya Görev Alın
  Basında Biz
  Basın Açıklamaları
  Bağlantılar
  Künye
  Şeref Defteri
  İletişim
Ar-Ge
Gerek AR-GE gerekse daha fazla bilgi için lütfen
DYP Genel Merkezimizin:

www.dyp.com.tr
internet sitesini ziyaret edin.
DOĞRU YOL PARTİSİ'NİN

15 ANA İLKESİ

 

 

1.     CUMHURİYETÇİDİR: 29 Ekim 1923 tarihinde Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuş bulunan CUMHURİYET’in sahibidir. Bekçisidir.

2.     DEMOKRATTIR: 14 Mayıs 1950 tarihindeki rejim değişikliği ile oluşan demokratik yapının ve yaşamın sahibidir, takipçisidir. Demokraside, kuvvetler ayrılığı ilkesini benimser ve destekler.

3.     DEMOKRATİK CUMHURİYETÇİDİR: İç içe girmiş olan bu iki kavram ve ilkeyi, birbirlerinden ayrılmaz tek bir kavram ve ilke olarak siyasi yaşamın değişmezi olarak kabul eder.

4.     MİLLİYETÇİDİR: Ulu önder Atatürk'ün söylemi doğrultusunda ve O'nun işaret edip, uyguladığı ölçüde ve çizgide milliyetçidir. Misak-ı Milli'ye (Ulusal And) bağlıdır.

5.     MUHAFAZAKÂRDIR: Millet olarak tarihine, köklerine, geleneklerine, örf ve adetlerine bağlıdır, sahibidir; bunların aynen korunmasından yanadır.

6.     DEVLETÇİDİR: Üniter (Tekil) devlet yapısının korunmasından ve sürdürülmesinden yanadır. Bu konuda hiçbir taviz verilemez. Devletin temel kuruluşlarının, günümüz koşullarına uygun olarak yapılanması ile varlıklarını sürdürmesini savunur.

7.     ÇAĞDAŞTIR: Çağın gereklerini kabul eder ve uygular. Laiklik ilkesini, çağdaşlığın olmazsa olmaz koşulu sayar.

8.     SOSYALLEŞMEDEN YANADIR: Genel sağlık sigortası, emeklilik yaşı ve ücreti, işsizlik sigortası, konut edindirme, eğitim gibi sosyal hakların yaygınlaştırılmasından ve iyileştirilerek pekiştirilmesinden yanadır. Yurttaşının insan onuruna uygun bir şekilde yaşama hakkı olduğunu savunur.

9.     DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGILIDIR: Herkesin vicdani kanaatine, dini inancına saygılıdır. Atatürk ilke ve inkılâpları ölçüsüne göre herkesin dini ibadetini serbestçe yapabilmesi ilkesini savunur. Laikliği, bu ilkenin teminatı olarak kabul eder.

10.  HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE SAYGILIDIR: Yargıyı, demokrasinin olmazsa olmaz ve bağımsız erklerinden biri olarak kabul eder. Tüm yargı kararlarına saygılıdır. Yargı mensuplarına yapılabilecek hiçbir müdahaleyi kabul etmez.

11.  EŞİTLİKÇİDİR: Vergide, gelir dağılımında, kamusal çalışma ve hizmette eşitlik ilkesini savunur. Eşit işe eşit ücretten yanadır.

12.  ULUSLAR ARASI ANLAŞMALARA SAYGILIDIR: Ülkenin imzalamış olduğu tüm uluslararası anlaşmalara saygılı olmakla birlikte, bazılarının içeriklerinin yeniden gözden geçirilmesinden yanadır.

13.  HÜR TEŞEBBÜSTEN YANADIR: Hür teşebbüsün, ülke ekonomisinin her derece ve kademesinde yaygınlaşması ve başarılı olabilmesi için gerekli her türlü önlemlerin alınmasını ve gerekli desteklerin sağlanmasını savunur.

14.  YABANCI SERMAYEDEN YANADIR: Ülkeye gelecek olan yabancı sermayenin, ülkeye yeni yatırımlar ve kazanımlar ile yeni teknolojiler sağlamasından, üretime dönük olmasından, ülkeye döviz getirecek nitelikte olmasından ve iş imkânları yaratabilmesinden yanadır.

15.  ÖZELLEŞTİRMEDEN YANADIR: Özelleştirmenin peşkeş çekilerek ya da yağma şeklinde değil, akılcı olarak yapılmasından, ulusal kaynaklarımızın iyi kullanılmasından yanadır. Özelleştirmeden elde edilecek gelirlerin, kamu yararına yeni yatırımlara dönüştürülmesinden yanadır. Özelleştirme sırasında, özelleştirilen kurum ya da tesiste çalışanların ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını savunur.

 

DYP AR-GE Başkanlığı tarafından hazırlanmış bulunan yukarıdaki 15 maddelik ana ilkeler, DYP Başkanlık Divanının 02 Şubat 2008 günlü toplantısında kabul edilmiştir.


ATATÜRK  
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 
Reklam  
   
DOĞRU YOL PARTİSİ Genel Merkezi  
 
DYP Genel Merkezi için tıklayın
 
DUYURULAR  
  DYP Kocaeli İl ve İzmit İlçe Merkez Binası açılışı 2010 Eylül ayında yapılacaktır... KOCAELİ BASINI ve KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basın açıklamaları ve etkinliklerimizden haberdar olmak için e-duyuru grubumuza üye olun.
Google Grupları
DYP KOCAELİ E-DUYURU
E-Mail:
Grubu ziyaret et
 
DYP Genel Başkanı  
 
DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz
. . . . . .
 
DYP Kocaeli İl Başkanı  
 
DYP Kocaeli İl Başkanı Faruk Tezer
DYP KOCAELİ İL TEŞKİLATI İLETİŞİM Adres: İzmit / KOCAELİ dypkocaeli@gmail.com
DYP Kocaeli için tıklayın
 
DYP Kocaeli web sitemizi kuruluştan bugüne 21935 ziyaretçi ziyaret etmiştir
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=