DOĞRU YOL PARTİSİ • KOCAELİ
 
  Anasayfa
  Doğru Yol Partisi
  => Genel Başkan
  => Genel İdare Kurulu Üyeleri
  => Tarihçemiz
  => Geçmişten Günümüze
  => Kıratın Hikayesi
  => Fotoğraflarla DP & AP Dönemi
  => Ar-Ge
  English
  İl Başkanı
  İl Kurucular Kurulu
  İl Yönetim Kurulu
  Büyük Kurultay Delegeleri
  İl Disiplin Kurulu
  İl Kadın Kolları
  İl Ziraat ve Çiftçiler Kolları
  Diğer Birimler ve Komisyonlar
  Teşkilat Rebheri
  İlçe Teşkilatları
  Seçilmiş Siyasilerimiz
  Faaliyetler ve Kongreler
  Üye Olun veya Görev Alın
  Basında Biz
  Basın Açıklamaları
  Bağlantılar
  Künye
  Şeref Defteri
  İletişim
Kıratın Hikayesi

23.07.2010

KIRAT’IN ANLAMI

Doğru Yol Partisi logosunda tarihi ve geleceği simgelenmiştir. 1946 yılında DP’nin logosu Kırmız zemin üzerinde sağ el işareti idi ve bu dönemin haksız iktidar uygulamalarına karşı dur anlamına geliyordu. Yine bu amblem 1950 seçimlerinde “Yeter söz milletindir” sloganını simgeliyordu. Seçim sonunda bu el bir şamar olarak CHP’nin üzerinde patladı ve öyle bir şamar vurdu ki CHP daha hala ayağa kalkabilmiş ve iktidar olabilmiş değil.27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra kapatılan DP'nin devamı olarak kurulan Adalet Partisi (AP) 1965-1971 yılları arasında tek başına, 1970'li yılların büyük bölümünde ise koalisyonlarda ülke yönetiminde söz sahibi olmuştur. 12 Eylül sonrasında 1981 yılında diğer siyasi partilerle birlikte kapatılmıştır. 12 Eylül 1980 darbesi sonrası Süleyman Demirel’in işareti ile arkadaşları tarafından ‘’demir el’’ armasıyla Büyük Türkiye Partisi (BTP) kurulmuş olsa da BTP’de dönemin faşist cuntacı Milli Güvenlik Konseyi tarafından somut olmayan keyfi ve soyut gerekçelerle açılmasına çok partili yaşama katılmasına izin verilmemiştir.

DP ihtilalciler tarafından kapatılınca yerine kurulan AP “Kırat” logosunu aldı. Kırat sağ ayağını kaldırmış ilerleyişi ve medeniyet köklerimizi simgeliyordu. DYP bu doğru yoldan ayrılmadı. Büyük sıkıntı ve badireler atlattı. 54 yıl böyle geçti.

***

Doğru Yol Partisi (DYP) aralıksız olarak “Yiğit düştüğü yerden kalkar” misali 27 Mayıs 2007 tarihinde yeniden ayağa kalktı. Bu defa yeni bir soluk ve heyecan ile misyonu tekrar şiktidar yapmak için Av.Çetin ÖZAÇIKGÖZ'ün önderliğinde Kırat yeniden yollarda.

  

Alparslan bir Cuma sabahı kıratın kuyruğunu bağlamış az bir kuvvetle 200 bin kişilik Bizans’a ordusunu mağlup ederek Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştı. Kutalmışoğlu Süleyman Şah da Anadolu’yu Müslüman Türklere açmıştı. Ertuğrul Gazinin babası Süleyman Şah Fıratı geçerken azgın sular kendisini yutmuştu. Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa da 40 yiğit er ile beraber Rumeline sal ile geçerek Rumelini fethe başlamıştı. Hepsi de bütün bu kapıları “Kırat” ile açmıştı.


Kırat demek asalet demek, kırat zafer demek, kırat bereket demekti.
Tarih tekerrür ediyor. At ile yola çıkan Türkler yine yollarına Kırat ile devam ediyorlar. Orta Asya’dan çıkan kıratlı Türkler Anadolu’yu mesken edinmişlerdi. Şimdi Anadolu’dan yine Kırat ile batıyı fethe çıkacaktır. Hedefini “muasır medeniyetler seviyesinin üstü” olarak ortaya koymuştur.

En kısa zamanda bu hedefe ulaşacaktır.

***

1950’de Türkiye ve Türk Milleti üzerindeki istibdat ve baskıyı yıkarak ve “Demokrasi” baharına milletini taşıyan Demokrat Parti 1960’da kapatıldı. Ülkemizden demokrasi gitti. 1965 de “Türk milletine adaletle muamele lazım diyen AP kıratla yoluna devam etti. Kıratın o günkü süvarisi Süleyman Bey önce Süleyman şahı boğan Fırat nehrinin boğazını sıkarak işe başladı. Doğunun kalkınma hamlesini Keban ve Karakaya barajını inşa etti ve Atatürk Barajı ile devam ettirme planı yaptı. Buna “GAP Projesi” dedi. Anadolu’da fukaralığı yenmek için fabrikalar, barajlar, yollar, köprüler ve fabrikalar inşa etti.


‘’Keban Barajı ışıksız ev için yapılmıştır.’’ Süleyman DEMİREL 17 Nisan 1969.

Cehaleti yenmek için okullar ve Üniversiteler açtı. Ülkede birlik ve dirliği sağlamak için I. ve II. Milliyetçi Cephe (MC) Hükümetlerini kurdu.  Batı standartlarına tam olarak ayak uydurmuş çağdaş bir devlet ve donanımlı bir millet olmak için önce Avrupa’yı Asya’ya bağlamak lazımdı. Süleyman Paşa’nın sal ile geçtiği Avrupa’ya herkes rahatça geçsin diye “Boğaz Köprüsü”nü inşa etti. Böylece Asya’yı Avrupa’ya, Avrupa’yı Asya’ya bağladı. Kıtaları bir araya getirdi.
Bu kalkınma ve gelişmeyi hazmedemeyenler 1980 yılında yatıkları ihtilal ile AP’yi kapattılar. Adalet Parti kapandı; Türkiye’den Adalet gitti. Ülkede adaletsizlik ve haksızlık aldı başını yürüdü.


Kırat doğru yoldan ayrılmamalı, yoluna devam etmeliydi. “Doğru Yol Partisi” kuruldu. Kırat burada yerini aldı. Yürümeye devam etti. Cumhurbaşkanı çıkarttık. Türkiye Cumhuriyetinin ilk kadın Başbakanını çıkarttık. Bırakmadılar. Doğru Yol’u iktidardan uzaklaştırdılar. Meclis dışında bıraktılar. Millet doğru yolu şaşırdı. Her seferinde şaşkınlık sebebi oldu.


***
Meclis dışında kalan kıratın süvarisi bu defa Mehmet AĞAR’dı. Kudretli mirasından, kökünden ve duruşundan çok şey kaybedilmişti. Ondan sonra gelen ve mevcut hükümete akıl hocalığı veya danışmanlık görevi yapması olduka yakışık olan ne Süleyman SOYLU kadar hükümet yanlısı, politikaları ile adet a yapışık kardeş; veya Hüsamettin CİNDORUK gibi politika üretmekte olduğu kadar her konuda durağan, olamadık hiç bir zaman; daima dinamik, inaçlı ve genç olduk.  Bir yandan ‘’birleşme’’ birleşmeleri öte yandan barajın altına itilmeler derken ya yok olmak, yâda sahip çıkmak seçenekleriyle karşılaştık ve tercihimizi yaptık.

Ülkenin kırata ve çalışmalarına ihtiyacı vardı. Doğru Yol Partisi’ne yeniden ihya etmek ve tüm demokratları toplamak gerekti. 28 Mayıs 2007 tarihinde DYP Av.Çetin ÖZAÇIKGÖZ'ün kudretli, dirayetli ve ferasetli liderliğinde kendini yeniden ortaya koydu ve yeni bir doğuş yaptı. Artık kırat tekrar varlığını ortaya koydu ve yürümeyi bırakıp, şaha kalmak ve zaferi elde etmek üzere koşuyor. Birileri yürürken o koşmaya devam etmektedir. Türkiye’nin her bir yanında yeniden doğuyor artık. ''Büyük Tükiye'' idealine doğru.

***

LOGONUN ANLAMI:

DYP arması bize neleri hatırlatmalı;

KIRAT: hayır, bereket ve asalet…

ŞAHA KALKIŞI: zaferi…

KIRATIN SAĞA BAKMASI: DP-AP-DYP köklü geleneğinin devamı olarak varlığını ve merkez sağı… (bilindiği üzere AP ve DYP’nin armalındaki kırat sol’a doğru değil daima sağ’a doğru bakardı)

KIRMIZI ZEMİN: vatan savunmasında dökülen kan misali siyasette verilen hizmeti…

 


ADALET PARTİSİ TARİHÇESİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 121. maddesi, Dernekler Kanunu’nun 36. maddeleri aracılığıyla Türk Medeni Kanunu’nun 87. maddesi uyarınca “talep tarihi itibariyle kuruluş amaç ve şartlarını kesin olarak kaybetmesi nedeniyle” Adalet Partisinin, kendiliğinden dağılma halinin ve buna bağlı olarak hukuki varlığının sona erdiğinin tespitine karar verilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu. Anayasa Mahkemesi 16 Ekim 2009 tarihinde Adalet Partisinin dağılmış sayılarak hukukî varlığının sona erdiğine, partinin bütün mal varlıklarının Hazine’ye geçmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesinin bu tarihi kararı ile Adalet Partisi tarih oldu.

**

Adalet Partisi 11 Şubat 1961de Demokrat Parti’nin eski üyeleri ile birlikte Emekli Orgeneral Ragıp Gümüşpala, Şinasi Osma, Halit Ağca ve Dr. İhsan Önal tarafından Demokrat Parti’nin devamı olarak kuruldu. Kurucular listesinde Tahsin Demiray, Ethem Menemencioğlu, Mehmet Yorgancıoğlu, Muhtar Yazır, Necmi Ökten, Cevdet Perin, Emin Açar, Kamuran Evliyaoğlu, Şinasi Osma, İhsan Ünal vardı. Milli Birlik Komitesi tarafından siyasi partilerin Demokrat adını kullanmaları yasaklanmıştı, bu yüzden partiye Adalet Partisi adını verdiler. Parti kurulduğu yıl içerisinde 61 ilde teşkilatını tamamlayıp seçimlere katıldı. Adalet Partisi 15 Ekim 1961 seçimlerine girerek %34,8 oy topladı. 450 kişilik mecliste 158 milletvekilini, Senatoda ise 150 senatörün 70ini aldı. En çok oyu alan İsmet İnönü liderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi-Adalet Partisi koalisyonu kuruldu. Böylece ilk seçimde iktidar ortağı oldu.

AP’liler devamlı olarak DP’nin devamı olduklarını ifade ediyorlardı. DP tabanı DP misyonunu bu partinin devam ettirdiğini görerek partiye sahiplendi. Asıl siyaset sahnesine çıkışı ise 1964 yılında AP Genelbaşkanı Ragıp GÜMÜŞPALA’nın 6 Haziran 1964 tarihinde ölümünden sonradır. Geçici genelbaşkan Saadettin BİLGİÇ 27-29 Kasım 1964 AP Büyük Kongresinde Genelbaşkanlığı Süleyman DEMİREL’e kaptırması iledir.  Henüz milletvekili olmayan Süleyman DEMİREL’in parti genel başkanı olunca İsmet İNÖNÜ Başbakanlığındaki CHP Hükümetini düşürerek milletin gönlünde taht kurdu. Halkın Süleyman DEMİREL’i benimsemesinin sebebi bu siyasi çıkışı olmuştur.

Süleyman DEMİREL 1965 seçimlerinde oyların %52,9’unu alarak 240 parlamenter çıkardı ve iktidar oldu. 1969 seçimlerinde ise oylarını %46,5’e düşürmesine rağmen Seçim Sisteminin “Milli Bakıye” sisteminden “d’Hont Sistemine” geçmesi sebebi ile milletvekili sayısını 256’ya çıkarmıştır.

Siyasi yelpazede merkeze oturan AP ekonomi siyasetinde piyasa ekonomisini benimsemiş kalkınma ve büyümeyi hedef olarak almıştır. Topluma bakan yönü ile “Hürriyetçi” bir anlayışla hareket etmiş bilhassa “Din ve Vicdan Hürriyetine” ve “Fikir Hürriyetine” önem vermiştir. Bu nedenle Atatürkçü düşünceyi esas alan CHP’nin ve Devletçi partilerin tenkitlerine hedef olmuştur. Bilhassa CHP’nin “Lâiklik ilkesini zedelemesi” ve “Lâikliğe aykırı hareket etmesi” yönü ile tenkide hedef olmuşsa da AP “Laiklik dinsizlik değil, Din ve Vicdan Hürriyeti’nin teminatıdır” şeklinde müdafaasını netice vermiştir. Bu yönü ile AP Lâikliği benimseyen ve koruyan bir politika izlemiştir. Genel olarak Muhafazakâr ve Liberal çerçevede politika yapan AP 1970 yılında parti içi politikalar yüzünden partiden ayrılanların kurdukları DP ile bölünme süreci yaşamıştır. Genel olarak İslamcı ve Liberal olarak kendilerini tanımlayan bir grubun partiden ayrılması partiyi zayıflatmıştır. 1971 yılında Milli Nizam ve devamı olan Milli Selamet Partisinin Siyasal İslamcı bir politika izlemesi, Millet Partisinin de 1969 yılında MHP adı ile “Milliyetçi Politika” izlemeye başlaması AP’nin zayıflamasına ve 1973 seçimlerinde oylarının %29,76’ya kadar düşmesine neden olmuştur. Buna rağmen AP ekonomik kalkınma politikalarına ağırlık vererek hem kırsal hem de kentsel alanlarda etkinliğini sürdürmüş ve gücünü devam ettirmiştir.


1971 askerî muhtırasından sonra tek başına iktidar şansını kaybeden AP “Milliyetçi ve Muhafazakâr Politika” izleyerek ve Milliyetçi MHP ve Siyasal İslamcı MSP ile “Milliyetçi Cephe Hükümetleri” kurarak CHP’nin yıkıcı politikalarına ve iktidarına fırsat vermemiş ve kalkınmacı politikalarına devam etmiştir. Bölünmelere ve yıkıcı politikalara rağmen Milliyetçi, muhafazakâr ve Liberal politika takip etmesi ile 1979 yılında tekrar eski gücüne kavuşan ve oylarını % 52’ye kadar çıkaran AP 12 Eylül 1980 Askerî ihtilali ile siyasi olarak yasaklanmıştır.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra AP kapatıldı ve mal varlıkları hazineye devredildi. Ancak hukuki varlığı devam ediyordu. Misyonu ve manevi mirası ise 1982’de Anayasa’nın kabulünden Siyasi Partilerin kurulmasına imkân tanındıktan sonra Büyük Türkiye Partisi olarak siyaset sahnesine çıktı. Kısa zamanda 65 ilde teşkilatını kurdu. Ancak askerî yönetim tarafından kapatıldı. Yerine Kurulan Doğru Yol Partisi de kurucularının ihtilalciler ve askeri yönetim tarafından üç defa değiştirilmesi istemi ile reddedildi ve 1983 seçimlerine sokulmadı.

Sonuç olarak bu güne gelinmesinde ve siyasi olarak ülkenin Demokratikleşmede ve kalkınmada geri kalmasının en önemli nedeni “Askeri Darbeler” ve “Askerî Müdahaleler”dir. 1960 Askerî darbesi DP’yi kapatmış ve Demokrasiyi ortadan kaldırmıştır. 1980 ihtilali ise AP’yi kapatmış ve Adaleti ortadan kaldırmışlardır. 12 Mart Askeri muhtırası ve müdahalesi AP’yi yıpratmış ama, kapatamamıştı; ancak Türkiye’yi siyasi olarak “Doğru Yol”dan ayırmıştır. 1980 ihtilali sonrası kurulan Doğru Yol Partisi siyaseti Doğru Yola Sokmaya, ülkeye Demokrasi, siyasete Adalet getirmeye çalıştı; ancak 28 Şubat 1997 askeri muhtırası ve Post modern Darbesi 12 Mart ve 12 Eylül askeri müdahale ve darbelerin de tecrübesi ile DYP’yi hukukî olarak kapatma yerine siyasi olarak, siyasi hayattan silme siyasetini takip etmiş ve Turgut ÖZAL ve ANAP ile başaramadığını Tayyip ERDOĞAN ve AKP ile başarmış ve Doğru Yol Partisini siyasi sahneden silmiş, ülkeyi de Doğru Yol’dan çıkarmıştır.

 


ATATÜRK  
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 
Reklam  
   
DOĞRU YOL PARTİSİ Genel Merkezi  
 
DYP Genel Merkezi için tıklayın
 
DUYURULAR  
  DYP Kocaeli İl ve İzmit İlçe Merkez Binası açılışı 2010 Eylül ayında yapılacaktır... KOCAELİ BASINI ve KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basın açıklamaları ve etkinliklerimizden haberdar olmak için e-duyuru grubumuza üye olun.
Google Grupları
DYP KOCAELİ E-DUYURU
E-Mail:
Grubu ziyaret et
 
DYP Genel Başkanı  
 
DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz
. . . . . .
 
DYP Kocaeli İl Başkanı  
 
DYP Kocaeli İl Başkanı Faruk Tezer
DYP KOCAELİ İL TEŞKİLATI İLETİŞİM Adres: İzmit / KOCAELİ dypkocaeli@gmail.com
DYP Kocaeli için tıklayın
 
DYP Kocaeli web sitemizi kuruluştan bugüne 21935 ziyaretçi ziyaret etmiştir
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=